RESULTADOS ACADÉMICOS

A Levels

A-Levels A* A*-A A*-B A*-C A*-D A*-E
88 8.0% 25.0% 59.1% 81.8% 89.8% 97.7%
88 3.4% 28.4% 55.7% 80.7% 93.2% 97.7%
40 7.5% 30.0% 60.0% 80.0% 95.0% 97.5%

Bachillerato

Nota media de los alumnos en Bachillerato 7,59
Nota media de los alumnos en Selectividad en fase general 7,46
Nota de la fase específica 10,11